Eindejaars drukte

De laatste weken van 2018 en de eerste van 2019 waren drukke weken. I.v.m. het einde van het boekjaar is deze periode bij uitstek het moment om over te stappen naar een ander programma.


Ook nu weer zijn vele praktijken overgestapt naar een ander programma met behoud van een groot deel van hun gegevens. Dat is toch iedere keer weer een spannend moment, niet alleen voor de praktijken, maar ook voor mij. Ondanks alle voorbereidingen en proefconversies blijkt toch steeds weer dat er situaties opdoemen die niet verwacht waren. Natuurlijk, een praktijk had niet stil gestaan bij het feit dat er even geen update gedaan mag worden, of een belangrijke medewerker is net in die periode afwezig. Er zijn altijd gebeurtenissen die niet gepland zijn. Maar soms komt het ook voor dat een conversie van de gegevens op een of andere wijze niet goed gaat bij de definitieve conversie, terwijl dat bij de proef helemaal soepel ging. En je zult zien dat het dan ook meestal fout gaat bij een grote database die sowieso al meerdere uren draait. Daar zit je niet op te wachten als er nog vele databases wachten op een conversie en je hebt slechts enkele dagen. Een dergelijk probleem verhoogt de stress alleen maar.

Achteraf probeer je dan te achterhalen wat er fout kan zijn gegaan en hoe je dat zou kunnen voorkomen. Maar vaak blijkt dat er geen reden te vinden is. Als it-er zeg je dan “dat er een bitje ongevallen is”. Meestal gaat het de tweede keer gewoon goed. Computers en software zijn soms een beetje onvoorspelbaar.

Gelukkig waren de resultaten dit jaar goed en waren de praktijken tevreden met het resultaat. Gelukkig maar, want voor de praktijken is een overstap ook spannend; zij moeten vanaf dag 1 aan de slag met het nieuwe programma en zij moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens. En er zijn al genoeg puntjes op de i die nog moeten worden gezet.

Joop Mullemeister is sinds 2000 gespecialiseerd in database conversies voor huisarts- en fysiotherapiepraktijken en schrijft zo nu en dan een kort stukje over wat hij op dat moment belangrijk vindt. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje, of gebruik het contactformulier.