HIS conversies

Een van de specialismen (al sinds 1998) van MuCom Software & Support is het converteren van databases van Huisarts Informatie Systemen, kortweg HISsen. Indien een huisarts wil overstappen naar een ander HIS, zal er een conversie van de patiëntendossiers moeten plaats vinden. MuCom Software & Support is in staat om deze conversie voor elk willekeurig HIS uit te voeren. Er wordt nauw samengewerkt met 5 van de 6 grote HIS leveranciers (er zijn 9 HIS leveranciers in Nederland) om dit tot een goed einde te brengen.

Bij een conversie is het van uitermate groot belang dat alle informatie op betrouwbare wijze wordt geconverteerd en dat er geen verlies van data optreedt. Ook moet duidelijk zijn wat er gebeurt met gegevens die niet één-op-één geconverteerd kunnen worden. Vaak blijkt iedere conversie voor een deel maatwerk te zijn.

Uiteraard staat de privacy van de gegevens voorop; bij alle handelingen wordt er voor gewaakt dat de gegevens beveiligd zijn.

Vele huisartsen hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de diensten van MuCom Software, meestal zonder het te weten, omdat wij zijn ingeschakeld door de leverancier. Ons motto is dat alle informatie die ooit is ingevoerd weer terug moet komen in het andere HIS na een overstap.

Meer over conversies van HISsen kunt u lezen op de website die speciaal is ontwikkeld voor dit onderwerp: www.HisConversie.nl.