Data conversie

Een nadeel van verschillende software programma's kan zijn dat de in de programmatuur opgesloten data er moeilijk uitgehaald kan worden indien u deze gegevens nodig heeft in een ander programma. Dit probleem treedt bijv. op als u als huisarts of fysiotherapeut wil overstappen naar een ander programma. In dat geval is het voor u van levensbelang dat alle gegevens op correcte wijze overgezet worden naar het andere programma.

MuCom Software heeft zich gespecialiseerd in conversies van databases van huisartsen (sinds 1998) en van fysiotherapeuten (sinds 2007). Door goed samen te werken met de verschillende leveranciers van de software programma's zijn wij nu in staat om nagenoeg alle gegevens over te zetten.

Voor u is ook van groot belang dat een conversie snel uitgevoerd wordt, omdat u niet lang zonder uw gegevens kan. De praktijk draait immers door. Na het doen van een proefconversie en het uitgebreid testen is het in nagenoeg alle gevallen mogelijk om uw database binnen een werkdag om te zetten.

Een conversie is ook vaak voor een deel maatwerk. Dat kan komen doordat de brondata niet goed aansluit bij de het doel. Maar het kan ook zo zijn dat u graag een aanpassing van de gegevens wil hebben. In het overleg dat plaats vindt voor een conversie worden deze opties met u besproken.